İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi

JCoDe Journal of Computational Design’ın sorumlu yayın sahibi 5187 Nolu Basın Kanunu hükümleri gereğince İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüdür.

Amaç

JCoDe Journal of Computational Design dergisi, konusu ile ilişkili ulusal ve uluslararası çalışmaları ve lisansüstü tezlerden üretilen makaleleri yayımlayarak bilimsel araştırma, uygulama ve eğitime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergide yayımlanacak olan makalelerin konu alanında yeni bir bilgi sunması ya da mevcut bilgiye yeni bir yaklaşım getirmesi, sunulan konunun, alandaki öneminin vurgulanması ve derin bir araştırmanın sonuçlarını yansıtması gerekir.

Kapsam ve Yayın Sıklığı

JCoDe Journal of Computational Design yılda iki kez İngilizce ve Türkçe özetle yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi hesaplamalı tasarım, planlama, araştırma ve eğitim konularındaki akademik, bilimsel makaleler ve kitap eleştirilerini yayımlar.

Eylül ve Mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

©2023 Journal of Computational Design & The Rectorate of Istanbul Technical University. All rights reserved.
Your continued use of this site signifies that you accept the terms of use.

Creative Commons License
The papers published in JCoDe are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Istanbul Technical University | Faculty of Architecture